Politica de confidentialitate

Politica de confidențialitate

Protejarea informațiilor și datelor, de orice natură ar fi acestea, precum și păstrarea lor în siguranță constituie o prioritate în cadrul activităților desfășurate și serviciilor prestate de Integrated Management Solutions s.r.l.

Această Declarație privind Politica de Confidențialitate reflectă angajamentul pe care și-l asumă Integrated Management Solutions s.r.l. față de clienții săi, vizitatorii și utilizatorii acestui site, alte persoane cu care este în contact, în legatură cu informațiile și datele colectate pentru desfășurarea activității la un nivel professional precum și modul în care acestea vor fi utilizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal nu este o activitate desfășurata direct sau indirect în cadrul Integrated Management Solutions s.r.l.

Colectarea informațiilor, se face cu acordul beneficiarului serviciului, prin semnarea contractului de prestare de servicii care prevede clauze pentru reglementarea acestei activități și realizarea în condiții de deplină siguranță a obiectivelor asumate prin contract.

Stocarea informațiilor colectate în derularea Serviciului și în relatiile cu terții sunt arhivate și depozitate în format electronic fiind luate măsuri rezonabile de securitate și restricționare a accesului la aceste informații.

Dezvăluirea informațiilor se face în conformitate cu clauzele contractuale de prestare a serviciului și care țin cont de buna practică privind obligația informării în scris.

Utilizarea datelor este posibilă numai în baza contractului de prestare a serviciului și a scopului pentru care acesta a fost încheiat.

Dreptul de opoziție, cu privire la colectarea, utilizarea, stocarea informațiilor, este asigurat persoanelor cu care Integrated Management Solutions s.r.l. a intrat în contact și nu are incheiat în forma scrisă un contract, pe baza unei inștiintări scrise.

Integrated Management Solutions s.r.l. își rezervă dreptul de a modifica prezenta Politica de Confidențialitate fără o inștiințare prealabilă, în conformitate cu legislația în vigoare.

E-mail: office@imsolutions.ro